Husk at der er generalforsamling på onsdag den 22. februar 2017, kl. 19:00 i klubhuset 15/02-2017 17:44

Kære LFVK-medlem

Husk at klubbens årlige generalforsamling finder sted i klubhuset på onsdag 22. februar 2017 kl. 19:00.

Som det fremgik af sidste nummer af VeteranNyt (110) så fremsætter bestyrelsen forslag til ændringer i klubbens vedtægter.

Et enkelt medlem har fremsendt skriftlige indsigelser frem mod forslaget og bestyrelsen har herefter svaret ham, som sådan kan indsigelser ikke optages som punkt på dagsorden, men fremsættes under behandlingen af forslagene på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har drøftet indsigelserne og har derfor valgt at stille et ændringsforslag til det stillede forslagsåledes at fristen for at stille forslag til generalforsamlingen (og kandidater) ikke skal udløbe med udgangen af november men først 25. januar i året for generalforsamlingen, herved kan forslag og kandidater med mail og opslag på hjemmeside stadig ske forud for generalforsamlingen.

Alle medlemmer med kendt mail adresse (det er over 85%) har modtaget forslaget og indlægene og kun ganske få er kommet retur.

Med venlig hilsen
BestyrelsenHusk der er åbent i klubhuset tirsdag 24. januar 16/01-2017 14:49
Husk at vi forsøger os med en ekstra månedlig klubaften i vinter halvåret.

Programmet er som følger

24. januar kl 19:00
28. marts kl. 19.00

ingen aften i februar da der er generalforsamling 22/1


NYT for 2017 24/10-2016 14:43
I det nye år introducerer vi 2 nye tiltag i kalenderen.

Saxkjøbing Havnetræf, hver tirsdag 25/4 - 26/9 - 2017

Vi har arbejdet på at lave et uformelt træf på linje med f.eks. træffene ved Kjørups Kro men på Lolland. Det er nu lykkedes at få alle tilladelser på plads så vi kan holde træf på havnen i Sakskøbing HVER TIRSDAG i perioden 25. april til 26. september i tidsrummet kl. 19:00 til solnedgang.

Vi kan bruge græsarealet mellem NCC og havneområdet, sæt allerede nu kryds i kalenderen vi glæder os til at informere yderligere.

Når vi nu er om tirsdagen, har på flere medlemmers opfordring besluttet at holde en ekstra klubaften i vinterperioden og for at tage hensyn til at ikke alle har mulighed om torsdagen har vi valgt at bruge den 4 tirsdag i januar, marts, oktober og november til klubaften, som hidtil fra kl: 19:00

Mvh
BestyrelsenGallerierne på hjemmesiden 23/10-2016 19:23
Her til aften har jeg lagt mine fotos fra Lukningen af MC museet på gallerierne, og når jeg kigger så virker det. MEN det er ikke sikkert at alle kan se dem, det er grunden til at det er gået lidt langsomt med at lægge fotos ud, det er jo ikke ment som noget kun nogen kan se, men noget alle gerne skulle kunne se.

Der har tidligere på året været problemer for nogen at se fotos, derfor har vi prøvet andre muligheder som har virket men hvor rækkefølgen af fotos lige pludselig er tilfældig og det er jo også lidt bøvlet.

Men nu prøver jeg igen på den game måde - næsten for den findes ikke i sin oprindelige form længere idet google har gjort det besværligt og nogen gange umuligt for dem som ikke har en google konto at komme ind. En sådan har du hvis du bruger en mobil telefon med Androi styresystem. Hvis du bliver bedt om password er det altså den du skal give.

Jeg vil meget gerne høre fra de af jer som ikke kan se fotos på gallerierne, - især dem fra efter 1/8 - giv lyd på formand@lolland-falsters-veteranklub.dk

Med venlig hilsen
Henrik Th

PS. jeg vil snares se at få lang manglende gallerier op.


Er du deltager på turen til Volvo i næste uge? 07/10-2016 11:34
Deltagerne på årets udlandstur til Volvo i Sverige bedes læse deres e-mail, gerne allerede i dag (7-10)

HUSK AT I SKAL HAVE PAS MED VED INDREJSE BÅDE I SVERIGE OG RETUR TIL DANMARK, ELLERS SLUTTER TUREN I HELSINGØR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vi mangler oplysning hvor I vil møde op til turen og jeg har sendt en telefonliste som I godt må kontrollere/supplere tilbagemelding på mail inden søndag kl 20:00

Mvh
Formanden